Wednesday, 27 April 2011

0 pertandingan keceriaan pusatr akses smvmt

semua ajk terlibat nama2 seperti di bawah :

1) ani
2) ALI

0 Pemantauan Penggunaan Inisiatif ICT 2010

Pengumpulan Data SPPICTS Bil 1/2010 sudah ditamatkan. Status pencapaian keseluruhan ialah 94.77%. Pihak JK Pembestarian mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat iaitu:

Guru Penyelaras Pusat Akses
Guru Penyelaras Makmal Bestari
Guru Penyelaras Schoolnet/GITN
Guru Perpustakaan & Media (CDRI)
Guru Penyelaras MBMMBI
Guru Penyelaras Perkongsian Pintar
Guru Penyelaras EduwebTV
GPB/GICT dan Pentadbiran

Pengumpulan Data Bil 2/2010 akan diadakan pada 20 Jun 2010 hingga 9 Julai 2010. Guru-guru Penyelaras diminta bersedia untuk kutipan data kali ke-2.

Tuesday, 26 April 2011

0 SELAMAT DATANG FLASH

0 ASAS KOMPUTER

0 JADUAL PENGGUNAAN PUSAT AKSES